Default Header Image

Facultatea de medicină nr. 1 specialitatea Asistență medicală generală, disciplina "Îngrijiri calificate ale bolnavului critic A.T.I."

 
Materiale metodico-didactice
 
Planuri tematice și calendaristice
 
Subiecte p-ru lecțiile practice
 
 Teste p-ru EXAMEN
 
 ORARUL recuperărilor