Default Header Image

scurt istoric

   Istoria fondării Catedrei de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 “Valeriu Ghereg” este indisolubil legată de procesul de dezvoltare a anesteziologiei și reanimatologiei și consolidării acestui domeniu ca știință, disciplină de studiu și specialitate.

   Primul specialist certificat în domeniul anesteziei și reanimării, în 1959, a fost medicul Stanislav Poliuhov, de la Spitalului Clinic Republican. În 1961 în cadrul acestei instituții este organizată prima secție de anesteziologie, condusă de Stanislav Poliuhov, unde își desfășurau activitatea medicii Nicolae Burdila, Alexandru Florea și Grigorii Bronștein. În 1962 începe pregătirea medicilor anesteziști în forma unui curs de specializare.

   În anul 1975 este fondată prima catedră de anesteziologie și reanimatologie, în cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (I.S.M.C.), reorganizat în universitate la 25 iulie 1991. Șef de catedră este numit Stanislav Poliuhov, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Om Emerit în Știință. Stanislav Poliuhov împreună cu alți membri ai catedrei, Gh. Cazacu, A. Corcus, V. Rafulea și V. Ceban a pus bazele cercetării științifice și ale procesului didactic. Ulterior a fost fondată Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova, condusă de profesorul Poliuhov.

   În anii 1993- 1997 catedra de anesteziologie și reanimatologie, în cadrul Facultății de Perfecționare a Medicilor, a fost condusă de profesorul universitar Vasile Grosu, iar în perioada 1997- 2005 de profesorul universitar Boris Pârgari.

   În anul 1991 a fost fondată catedra de anesteziologie și reanimatologie, în cadrul Facultății Rezidențiat și Secundariat Clinic, de către ilustrul medic și emeritul savant, profesorul universitar Valeriu Ghereg. La inițiativa profesorului Ghereg au fost puse bazele unei școli europene contemporane de anestezie și terapie intensivă. După tragica trecere în eternitate a profesorului Valeriu Ghereg pe 24 februarie 2005, catedra a fost comasată cu cea din cadrul Facultății de Perfecționare a Medicilor, condusă pe atunci de profesorul universitar Boris Pârgari, care a fost numit în calitate de șef al noii catedre. În următorii doi ani catedra și-a continuat activitatea în baza principiilor școlii contemporane de anestezie și terapie intensivă, până la trecerea în eternitate a profesorului Boris Pârgari pe 30 august 2007. După acest nefast eveniment, Catedra de anesteziologie și reanimatologie a Facultății de Perfecționare a Medicilor a fost divizată. Drept consecință au fost formate Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 “Valeriu Ghereg”, în cadrul Facultății Medicină Generală, și Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 2, în cadrul Facultății de Perfecționare a Medicilor.

   Actualmente Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 “Valeriu Ghereg” a Facultății Medicină nr. 1 este amplasată în incinta Institutului de Medicină Urgentă. Din anul 2007 până în prezent este condusă de profesorul universitar, doctor habilitat în medicină, Serghei Șandru. Catedra are în componența sa mai multe baze clinice de învățământ în domeniul anesteziologiei și reanimatologiei. Bazele clinice activează în următoarele instituții medicale: Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Oncologic, Spitalul Clinic Republican pentru Copii "Emilian Coțaga", Spitalul Medpark, Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” și Spitalul Clinic Municipal din municipiul Bălți.   

   În anul 2013, sub redacția profesorului Serghei Șandru, grupul de autori: Serghei Șandru, Tatiana Tăzlăvan, Adrian Belîi, Ruslan Baltaga, Svetlana Plămădeală, Vitalie Casian, Sergiu Cobîlețchi, Natalia Belîi au editat manualul “Anestezie și Terapie Intensivă”. Manualul este destinat în mod special mediciniștilor care au în programul lor de studii modulul “Anesteziologia și Reanimatologia” și medicilor rezidenți care sunt instruiți în domeniul anesteziologiei și reanimatologiei.

   Membrii Catedrei de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 “Valeriu Ghereg” au elaborat programele de studii pentru studenți, rezidenții anesteziologi-reanimatologi, medicii rezidenți de alte specialități, medicii specialiști, instruiți la cursurile de învățământ medical continuu, care au în programul lor de studii modulul “Anesteziologia și Reanimatologia”.