Default Header Image

Facultatea de Medicină nr. 1

 
TESTE p-ru EXAMEN
 
Subiecte pentru lecțiile practice și examen
 
Orarul consultatiilor si recuperarilor
 
Repartizarea grupelor și lucrărilor practice
 
ORARUL Reexaminărilor