Default Header Image

Colaborare internaţională

Proiecte de colaborare internaţională

  1. Cursurile Comitetului European de Educare în Anestezie din cadrul Societăţii Europene de Anestezie. Proiectul este format din 6 module (cadenţa – 1 modul pe an), care constau din 22-24 lecţii de curs, ateliere practice şi mese rotunde, ţinute după o curriculă unificată şi validată internaţional (în 110 ţări ale lumii). Director Birou regional CEEA – Adrian Belîi, dr. în med., conf. univ. (www.euroanesthesia.org).
  2. Proiectul de cercetare multicentric (57 spitale europene) de studiu al factorilor de risc pentru durerea postoperatorie intensă şi persistentă, precum şi al mecanismelor de cronicizare a durerii postchirurgicale, gestionat de Societatea Europeană de Anestezie (ESA). Denumire proiect: ESA-CTN-PAIN OUT-euCPSP. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT 01467102. Număr centru de cercetare: 22; cod centru de cercetare: 36150 – CNŞPMU. Web-site: www.pain-out.eu
  3. Proiectul de burse FOSFOM. Anual, între 1 şi 3 rezidenţi în anesteziologie şi reanimatologie sunt selectaţi pentru stagieri de lungă durată (1-2 ani) în spitale universitare din Bruxelles, Belgia.
  4. Şcoala Internaţională de Instructori în Anestezie (ISIA). Include 3 module a câte 1 săptămână fiecare, unde cadrele universitar-didactice ale catedrei sunt instruite de către instructori-pedagogi de peste hotare să posede tehnici contemporane de predare teoretică şi a manoperelor practice. (Reprezentant ISIA în Republica Moldova  – Sergiu Şandru, şef catedră, dr. în med., conf. univ.)