Default Header Image

Publicaţii

Manuale

BELÎI, A. Managementul durerii perioperatorii. Chişinău: Imprint Star, 2012, 408 p. Monografii:
BELÎI, A. Reabilitarea postoperatorie accelerată: modelul aeronautic. Chişinău, 2007, 168 p.

Recomandări metodice

BELÎI,A. Utilizarea antiinflamatoarelor nonsteroide în perioada perioperatorie. Locul şi rolul ketonalului. Chişinău, 2003, 32 p.
TAZLAVAN, T., ŞANDRU, S., BALTAGA, R.,S. PLAMADEALA.Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Chişinău: Medicina, 2011, 42 p.

Alte lucrări metodico-didactice

PÎRGARI, B.,ŞANDRU,S.Sistemul cardio-vascular şi sîngele. Fundaţia Europeană pentru Educare în Anestezie. Chişinău:Foxtrot, 2007, 340 p.
BELÎI,A. Anestezia în obstetrică şi pediatrie. Reacţiile adverse. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Chişinău:Tipografia Centrală, 2009, 72 p.
BELÎI, A., ŞANDRU,S.Particularităţile anesteziei la pacientul cu afecţiuni neurologice. Anestezia loco-regională. Terapia durerii. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Chişinău:Imprint Star, 2010, 234p.
ŞANDRU, S., BELÎI,A. Anestezia în funcţie de pacient, tipurile de chirurgie şi modalităţile de organizare. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Chişinău:Imprint Star, 2011, 222p.

Articole în reviste internaţionale

BELÎI, N., ŞANDRU, S., BELÎI, A. Durerea postoperatorie persistentă: mecanisme, factori de risc, strategii preventive. Recomandări în Anestezie, Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă. 2011, p. 49-65. ISNB 978-973-52-1104-2.
BELÎI, A., CHESOV, I., BELÎI, N. ş.a. Sindromul de realimentare după post prelungit. Revista Română de Nutriţie Clinică. 2011, 6,(suppl. 1), p. 26-31.
ŞANDRU, S., BALTAGA, R., BELÎI, A. ş.a. Managementul anestezic la pacientul cu traumă hepatică. Recomandări şi protocoale în Anestezie, Terapia Intensivă şi Medicina Urgentă. 2012, 257,p. 169-182. ISBN 978-973-52-1269-8.
ŞANDRU, S., BELÎI, A., BALTAGA, R. ş.a. Deteriorarea funcţiei cognitive la vârstnici în cadrul tratamentului chirurgical.Archives of the Balkan Medical Union. Celsius Publishing House, 2012, 47 (suppl. 4), p. 199-203.
BELÎI, A., COBÂLEŢCHI, S., CASIAN, V. ş.a. Les aspects pharmaco-economiques dans la gestion de la douleur perioperatoire. Mise au point.Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation.2012, 31, p. 60-66
BEYDON, L., BELÎI, A., MARKOWICZ, PH. Filtration et humidification des gaz inspirés en anesthésie-réanimation.MAPAR. 2005, p. 635-647.
KUA, V., PONTONE, S., BELÎI, A., BEYDON, L. Enquête nationale sur la formation médicale continue des anesthésistes-réanimateurs. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. 2006, 25, p. 144-151.
BELÎI, A., POTTECHER, J., HUNTZINGER, J. Aportul modelării farmacocinetice la optimizarea protocoalelor de analgezie postoperatorie prin perfuzare intravenoasă continuă de opioide.Jurnalul Român de Anestezie. Terapie Intensivă. 2006, 13 (1), p. 27-31.
BELÎI, A., POTTECHER, J., HUNTZINGER, J., BEYDON, L. Implementation of a weaning algorithm in postoperative cardiac ICU: simple enough to be implemented in a ventilator software. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. 2007, 26, p.305-310.
BELÎI, A., SARATEAN, N. Evaluarea farmacocinetică a componentului analgezic al anesteziei generale intravenoase: este oare bolusul intermitent o metodă adecvată de administrare a opioizilor? Jurnalul Român de Anestezie-Terapie Intensivă. 2007, 14 (1), p. 18-21.
BERTON, J. , SARGENTINI, N.,NGUYEN, J. et al. Anaconda Reflection Filter: Bench and Patient Evaluation of Safety and Volatile Anesthesic Concentration. Anaesthesia and Analgesia. 2007, 104, p. 130-134.
POTTECHER, J. A., BELÎI, J., HUNTZINGER, L. ş.a. Différence artérioveineuse du contenu en O2, saturation veineuse mêlé en O2 ou index cardiaque en postopératoire de chirurgie cardiaque: sont-ils équivalents? Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. 2008, 27, p. 957-961.
BELÎI, A. Response patterns to a noxious stimulus – have they any impact on anaesthesia management?UrazovaaIntenzivnaMedicina. 2008, 1, p. 75-78.
BELÎI, A., BELÎI, N. Drug interactions in anesthesia practice: a basic review for residents.AnestezjiologiaiRatownictwo.2010, 3, p. 173-183.
GROPPA, St., BELÎI, A., CIOBANU, Gh.et al. Evaluation of methoxiflurane (Penthrox) efficacity for acute traumatic pain relief: a pilot study. AnestezjiologiaiRatownictwo. 2010, 4, p. 99-110.