Анестезиология и реаниматология n.1 им. Валерия Герега

 
 

Публикации

Учебники:

 1. A. BELÎI–Managementul durerii perioperatorii. Chişinău, 2012; Editura Imprint Star, 408 p. ISBN 978-9975-4137-8-7;

Монографии

 1. A. BELÎI – Reabilitarea postoperatorie accelerată: modelul aeronautic. Chişinău, 2007, 168 p.

Методические рекомендации:

 1. A. BELÎI – Utilizarea antiinflamatoarelor nonsteroide în perioada perioperatorie. Locul şi rolul ketonalului. Chişinău, 2003, 32 p.;
 2. T. TAZLAVAN, S. ŞANDRU, R. BALTAGA, S. PLAMADEALA, A. BELÎI, V. CASIAN – Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Chişinău, 2011; Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 42 p. ISBN: 978-9975-913-80-5;

Другие методико-дидактические работы:

 1. B. PÎRGARI, S. ŞANDRU (sub redacţia). “Sistemul cardio-vascularşisîngele”. FundaţiaEuropeanăpentru Educare înAnestezie. Tipografia Foxtrot. Chişinău, 2007,340 p. ISBN 978-9975-9884-1-4
 2. A. BELÎI (sub redacţia).  „Anestezia în obstetrică şi pediatrie. Reacţiile adverse”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Tipografia Centrală. Chişinău, 2009. 72 p.
 3. A. BELÎI, S. ŞANDRU (sub redacţia) „Particularităţile anesteziei la pacientul cu afecţiuni neurologice. Anestezia loco-regională. Terapia durerii”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Editura Imprint Star. Chişinău, 2010, p. 234. ISBN 978-9975-9905-4-7.
 4. S. ŞANDRU, A. BELÎI (sub redacţia)„Anestezia în funcţie de pacient, tipurile de chirurgie şi modalităţile de organizare”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Editura Imprint Star. Chişinău, 2011, p. 222; ISBN 978-9975-4137-7-0.

Статьи в международных журналах

 1. N. BELÎI, S. ŞANDRU, A. BELÎI – Durereapostoperatoriepersistentă: mecanisme, factori de risc, strategiipreventive. În: «RecomandăriînAnestezie, TerapieIntensivăşiMedicină de Urgenţă», Editori: DorelSăndesc et al. EdituraMirton, Timişoara, România, 2011, pp. 49-65. ISNB 978-973-52-1104-2;
 2. A. BELÎI, I. CHESOV, N. BELÎI, G. SEVERIN, V. CASIAN, V. SAVAN – Sindromul de realimentaredupă post prelungit. RevistaRomână de NutriţieClinică, 2011, vol 6., suppl. 1, p. 26-31 ;
 3. S. ŞANDRU, R. BALTAGA, A. BELÎI, S. COBÂLEŢCHI, N. GUZUN, Gh. ROJNOVEANU – Managementulanestezic la pacientul cu traumăhepatică (p. 169-182). În: Recomandări şi protocoale în Anestezie, Terapia Intensivă şi Medicina Urgentă. Timişoara, România, EdituraMirton, 2012, 257 p. ISBN 978-973-52-1269-8.
 4. S. ŞANDRU, A. BELÎI, R. BALTAGA, S. COBÂLEŢCHI, G. FRUNZA, I. USTUROI – Deteriorareafuncţiei cognitive la vârstniciîncadrultratamentului chirurgical. Archives of the Balkan Medical Union. Celsius Publishing House, 2012, vol. 47 (suppl. 4), p. 199-203 ;
 5. A. BELÎI, S. COBÂLEŢCHI, V. CASIAN, N. BELÎI, Gh. SEVERIN, I. CHESOV, E. BUBULICI – Les aspects pharmaco-economiques dans la gestion de la douleur perioperatoire. Mise au point. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, Ed. Elsevier-Masson. Paris,Franţa, 2012, nr. 31, p. 60-66 (impact factor ISI 0,838);
 6. L. BEYDON, A. BELÎI, PH. MARKOWICZ – Filtration et humidification des gaz inspirés en anesthésie-réanimation. MAPAR, Ed. MAPAR, Paris, Franţa, 2005, p. 635-647;
 7. V. KUA, S. PONTONE, A. BELÎI, L. BEYDON –Enquête nationale sur la formation médicale continue des anesthésistes-réanimateurs. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. Ed. Elsevier-Masson, Paris, Franţa, 2006; nr. 25, p. 144-151;
 8. A. BELÎI, J. POTTECHER, J. HUNTZINGER – Aportulmodelării farmacocinetice la optimizareaprotocoalelor de analgezie postoperatorie prinperfuzareintravenoasăcontinuă de opioide.JurnalulRomân de Anestezie Terapie Intensivă. Ed. Clusium, Cluj Napoca, România, 2006, vol 13, nr. 1, p. 27-31;
 9. A. BELÎI, J. POTTECHER, J. HUNTZINGER, L. BEYDON – Implementation of a weaning algorithm in postoperative cardiac ICU: simple enough to be implemented in a ventilator software. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. Ed. Elsevier-Masson, Paris, Franţa, 2007, nr. 26, p. 305-310;
 10. A. BELÎI, N. SARATEAN – Evaluarea farmacocinetică a componentuluianalgezic al anesteziei generale intravenoase: este oarebolusulintermitent o metodăadecvată de administrare a opioizilor?JurnalulRomân de Anestezie-TerapieIntensivă. Ed. Clusium, Cluj-Napoca, România, 2007, vol. 14, nr. 1, p. 18-21;
 11. J. POTTECHER, A. BELÎI, J. HUNTZINGER, L. CHAUSSERET, C. SOLTNER, L. BEYDON –Différence artérioveineuse du contenu en O2, saturation veineuse mêlé en O2 ou index cardiaque en postopératoire de chirurgie cardiaque: sont-ils équivalents? Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, Ed. Elsevier-Masson. Paris, Franţa, 2008, nr. 27, p. 957-961;
 12. A. BELÎI, N. BELÎI – Drug interactions in anesthesia practice: a basic review for residents.AnestezjiologiaiRatownictwo. Ed. Akademia Medycyny, Polonia, 2010, nr. 3, p. 173-183;
 13. St. GROPPA, A. BELÎI, Gh. CIOBANU, B. LEONTE, L. VOVC, E. VÂLCU – Evaluation of methoxiflurane (Penthrox) efficacity for acute traumatic pain relief: a pilot study.Anestezjiologia i Ratownictwo. Ed. AkademiaMedycyny, Polonia, 2010, nr. 4, p. 99-110.
 14. J. BERTON, N. SARGENTINI, J. NGUYEN, A. BELÎI, L. BEYDON – Anaconda Reflection Filter: Bench and Patient Evaluation of Safety and Volatile Anesthesic Concentration. Anaesthesia and Analgesia, Ed. LWW.Baltimore, SUA, 2007, nr. 104, p. 130-134;
 15. A. BELÎI– Response patterns to a noxious stimulus – have they any impact on anaesthesia management? Urazova a Intenzivna Medicina. Bratislava, Slovacia, 2008, nr. 1, p. 75-78;