Anesteziologie şi reanimatologie nr.1 ”Valeriu Ghereg”

 
 

Istoric

Actuala Catedră de Anesteziologie şi Reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” datează din anul 1991, atunci când ilustrul medic şi savant, Profesorul Valeriu Ghereg (1954-2005) a fondat cea de-a doua Catedră de Anesteziologie şi Reanimatologie, aflată până în anul 2007 în cadrul Facultăţii de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, iar din anul 2007 în cadrul Facultăţii de Medicină Generală. Odată cu fondarea catedrei, Profesorul Valeriu Ghereg a pus bazele şcolii europene contemporane de anestezie şi terapie intensivă din Republica Moldova.

După decesul Profesorului Valeriu Ghereg (24 februarie 2005), catedra a fost comasată cu cea a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, conducător fiind numit Profesorul Boris Pîrgari, care a dezvoltat mai departe principiile şcolii contemporane autohtone de anestezie şi terapie intensivă. Astfel, Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie (comasată) a activat timp de aproximativ 2 ani, după care au avut loc noi schimbări, cauzate de decesul prematur al Profesorului Boris Pîrgari (30 august 2007).

În consecinţă, Catedra de Anesteziologie şi Reanimatologie a Facultăţii Perfecţionare a Medicilor a fost divizată în 2 catedre: cea de Anesteziologie şi Reanimatologie nr.1, căreia i-a fost, ulterior, atribuit numele „Valeriu Ghereg”, şef de catedră fiind Sergiu Şandru, dr. în med., conf. univ.. Ulterior, catedra de Anesteziologie şi Reanimatologie  „Valeriu Ghereg” a fost plasată în cadrul facultăţii de Medicină nr. 1, iar catedra de Anesteziologie şi Reanimatologie nr. 2 a rămas în cadrul facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie (şef catedră – Prof. univ. Victor Cojocaru, dr. hab. în med.).

Catedra de Anesteziologie şi Reanimatologie nr.1 „Valeriu Ghereg” este amplasată în incinta Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă şi are în componenţa ei 4 clinici de Anesteziologie şi Reanimatologie:

  • Clinica de Anesteziologie şi Reanimatologie a Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă (clinica de bază);
  • Clinica de Anesteziologie şi Reanimatologie a Institutului Oncologic;
  • Clinica de Anesteziologie şi Reanimatologie a Spitalului Clinic de Copii „Emilian Coţaga”;
  • Clinica de Anesteziologie şi Reanimatologie a Spitalului Municipal Bălţi.

Colaboratorii catedrei au elaborat programe de studii pentru studenţii şi rezidenţii de la anesteziologie-reanimatologie, precum şi pentru rezidenţii de la alte specialităţi, care au în programul de studii modulul „Anesteziologia şi Reanimatologia”.

Modulul „Anesteziologia şi Reanimatologia”, destinat studenţilor, constă din 56 de ore de lecţii teoretice şi seminare practice, unde viitorii specialişti sunt instruiţi în domeniu. Cursurile sunt ţinute prin prezentare de cazuri clinice, conform metodologiei ISIA (Şcoala Internaţională pentru Instructorii în Anestezie) a Federaţiei Mondiale a Societăţilor de Anestezie. În timpul orelor sunt predate cele mai importante şi răspândite stări patologice cu evoluţie critică. Studenţii au posibilitatea să-şi autoevalueze cunoştinţele prin testare MCQO în sala de calculatore pusă la dispoziţia lor .

Pregătirea tinerilor specialişti se face în sălile de operaţii, în unităţile de terapie intensivă şi reanimare ale clinicilor nominalizate şi în cadrul cursurilor de Educare Medicală Continuă, organizate de către Societatea de Anesteziologie şi Reanimatologie din Republica Moldova (Cursurile Comitetului European pentru Educare în Anestezie, Cursurile Şcolii Internaţionale pentru Instructori în Anestezie, Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor, Rezidenţilor şi Tinerilor Cercetători în Anestezie şi Terapie Intensivă „Valeriu Ghereg”, precum  şi Congresele Naţionale şi Internaţionale  de Anesteziologie şi Reanimatologie (2007, 2009).