Anesthesiology and critical care medicine nr. 1 “Valeriu Ghereg”

 
 

Publications

Manuels

 1. A. BELII–Managementul durerii perioperatorii. Chişinău, 2012; Editura Imprint Star, 408 p. ISBN 978-9975-4137-8-7;[Laprise en charge de la douleurpériopératoire. Chisinau 2012, l’Edition Imprint Star, 408 p. ISBN 978-9975-4137-8-7]

Monographies: 

 1. A. BELII – Reabilitarea postoperatorie accelerată: modelul aeronautic. Chişinău, 2007, 168 p[La rehabilitation postopératoireaccélérée: le modèleaéronautiques Chisinau, 2007, 168p.];

Recommandations méthodologiques

 1. A. BELII – Utilizarea antiinflamatoarelor nonsteroide în perioada perioperatorie. Locul şi rolul ketonalului. Chişinău, 2003, 32 p.[L'utilisation desantiinflammatoires non stéroïdiens pendant la période périopératoire. La place et le rôle du ketonal. Chisinau, 2003, 32p.];
 2. T. TAZLAVAN, S. ŞANDRU, R. BALTAGA, S. PLAMADEALA, A. BELÎI, V. CASIAN – Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Chişinău, 2011; Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 42 p. ISBN: 978-9975-913-80-5;[La réanimation cardiorespiratoire et cérébrale. Chisinau,2011; Centre Editorial-Poligrafic Medicine, 42 p , ISBN: 978-9975-913-80-5];

Autres travaux méthodologiques et didactiques:

 1. B. PIRGARI, S. ŞANDRU (sub redacţia).  “Sistemul cardio-vascular şi sîngele”. Fundaţia Europeană pentru Educare în Anestezie. Tipografia Foxtrot. Chişinău, 2007,340 p. ISBN 978-9975-9884-1-4[ “Le système cardio-vasculaire et le sang”. Fondation Européenne pour l'Education en Anesthésie. EditureFoxtrot. Chisinau, 2007, 340 p. ISBN 978-9975-9884-1-4]
 2. A. BELÎI (sub redacţia).  „Anestezia în obstetrică şi pediatrie. Reacţiile adverse”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Tipografia Centrală. Chişinău, 2009. 72 p.[„L'anesthésie en obstétrique et en pédiatrie. Les effets indésirables”. Le Comité Européen pour l'Education en Anesthésie. Typography Centrale. Chisinau, 2009. 72p];
 3. A. BELÎI, S. ŞANDRU (sub redacţia) „Particularităţile anesteziei la pacientul cu afecţiuni neurologice. Anestezia loco-regională. Terapia durerii”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Editura Imprint Star. Chişinău, 2010, p. 234. ISBN 978-9975-9905-4-7. [Les particularités de l'anesthésie chez les patients atteints de troubles neurologiques.L'anesthésie loco-régionale. Traitement de la douleur” Le Comité Européen pour l'Education en Anesthésie. Editeur Imprint Star. Chisinau, 2010, p. 234. ISBN 978-9975-9905-4-7. ]
 4. S. ŞANDRU, A. BELÎI (sub redacţia) „Anestezia în funcţie de pacient, tipurile de chirurgie şi modalităţile de organizare”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Editura Imprint Star. Chişinău, 2011, p. 222; ISBN 978-9975-4137-7-0. [„L'anesthésie en fonction du patient, le type de chirurgie et les modalités organisationnels”.Le Comité Européen pour l'Education en Anesthésie. Editeur Imprint Star. Chisinau, 2011, p. 222; ISBN 978-9975-4137-7-0]

Des articles dans des revues internationales

 1. N. BELÎI, S. ŞANDRU, A. BELÎI – Durerea postoperatorie persistentă: mecanisme, factori de risc, strategii preventive. În: «Recomandări în Anestezie, Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă», Editori: Dorel Săndesc et al. Editura Mirton, Timişoara, România, 2011, pp. 49-65. ISNB 978-973-52-1104-2;[ La douleur postopératoire persistante: les mécanismes, les facteurs de risque, les stratégies de prévention. Dans «Recommandations pour l’Anesthésie, Soins Intensifs et la Médecine d'Urgence", Les editeurs: Dorel Sandesc et al.L;Editeur Mirton, Timisoara, Roumanie, 2011, , pp. 49-65. ISNB 978-973-52-1104-2;.]
 2. A. BELÎI, I. CHESOV, N. BELÎI, G. SEVERIN, V. CASIAN, V. SAVAN – Sindromul de realimentare după post prelungit. Revista Română de Nutriţie Clinică, 2011, vol 6., suppl. 1, p. 26-31 ; [Syndrome de ravitaillement après le post prolongée. La RevisteRoumaine de la Nutrition Clinique, 2011, vol 6., suppl. 1, p. 26-31  ]
 3. S. ŞANDRU, R. BALTAGA, A. BELÎI, S. COBÂLEŢCHI, N. GUZUN, Gh. ROJNOVEANU – Managementul anestezic la pacientul cu traumă hepatică (p. 169-182). În: Recomandări şi protocoale în Anestezie, Terapia Intensivă şi Medicina Urgentă. Timişoara, România, Editura Mirton, 2012, 257 p. ISBN 978-973-52-1269-8.[ Gestion de l'anesthésie chez les patients souffrant de traumatismes hépatique (p. 169-182). Dans: Recommandations et protocoles en Anesthésie, Soins Intensifs et la Médecine d'Urgence. Timisoara, Roumanie, .L’Editeur Mirton, 2012, 257 p. ISBN 978-973-52-1269-8]
 4. S. ŞANDRU, A. BELÎI, R. BALTAGA, S. COBÂLEŢCHI, G. FRUNZA, I. USTUROI – Deteriorarea funcţiei cognitive la vârstnici în cadrul tratamentului chirurgical.Archives of the Balkan Medical Union. Celsius Publishing House, 2012, vol. 47 (suppl. 4), p. 199-203 ;[La détérioration des fonctionscognitivesdans le traitement chirurgical des personnesâgées.Archives of the Balkan Medical Union. Celsius Publishing House, 2012, vol. 47 (suppl. 4), p. 199-203 ]
 5. A. BELÎI, S. COBÂLEŢCHI, V. CASIAN, N. BELÎI, Gh. SEVERIN, I. CHESOV, E. BUBULICI – Les aspects pharmaco-economiques dans la gestion de la douleur perioperatoire. Mise au point. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, Ed. Elsevier-Masson. Paris, France, 2012, nr. 31, p. 60-66 (impact factor ISI 0,838);
 6. L. BEYDON, A. BELÎI, PH. MARKOWICZ – Filtration et humidification des gaz inspirés en anesthésie-réanimation. MAPAR, Ed. MAPAR, Paris, Franţa, 2005, p. 635-647;
 7. V. KUA, S. PONTONE, A. BELÎI, L. BEYDON –Enquête nationale sur la formation médicale continue des anesthésistes-réanimateurs. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. Ed. Elsevier-Masson, Paris, Franţa, 2006; nr. 25, p. 144-151;
 8. A. BELÎI, J. POTTECHER, J. HUNTZINGER – Aportul modelării farmacocinetice la optimizarea protocoalelor de analgezie postoperatorie prin perfuzare intravenoasă continuă de opioide. Jurnalul Român de Anestezie Terapie Intensivă. Ed. Clusium, Cluj Napoca, România, 2006, vol 13, nr. 1, p. 27-31; [La contribution de la modélisation pharmacocinétique d'optimiser les protocoles de l'analgésie postopératoire par perfusion intraveineuse continue d'opioïdes.Revue Roumaine d'Anesthésiologie et de Soins Intensifs.Ed. Clusium, Cluj Napoca, Roumanie, 2006, vol 13, nr. 1, p. 27-31;]
 9. A. BELÎI, J. POTTECHER, J. HUNTZINGER, L. BEYDON – Implementation of a weaning algorithm in postoperative cardiac ICU: simple enough to be implemented in a ventilator software. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. Ed. Elsevier-Masson, Paris, Franţa, 2007, nr. 26, p. 305-310;
 10. A. BELÎI, N. SARATEAN – Evaluarea farmacocinetică a componentului analgezic al anesteziei generale intravenoase: este oare bolusul intermitent o metodă adecvată de administrare a opioizilor?Jurnalul Român de Anestezie-Terapie Intensivă. Ed. Clusium, Cluj-Napoca, România, 2007, vol. 14, nr. 1, p. 18-21;[ L'évaluation pharmacocinétique de la composante analgésique de l'anesthésie intraveineuse général: est-ce une administration d'un bolus intermittent une methode appropriée de l'administration des opioïdes? Revue Roumaine d'Anesthésiologie et de Soins Intensifs.Ed. Clusium, Cluj Napoca, Roumanie, 2007, vol. 14, nr. 1, p. 18-21]
 11. J. POTTECHER, A. BELÎI, J. HUNTZINGER, L. CHAUSSERET, C. SOLTNER, L. BEYDON –Différence artérioveineuse du contenu en O2, saturation veineuse mêlé en O2 ou index cardiaque en postopératoire de chirurgie cardiaque: sont-ils équivalents? Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, Ed. Elsevier-Masson. Paris, Franţa, 2008, nr. 27, p. 957-961;
 12. A. BELÎI, N. BELÎI – Drug interactions in anesthesia practice: a basic review for residents.AnestezjiologiaiRatownictwo. Ed. AkademiaMedycyny, Polonia, 2010, nr. 3, p. 173-183;
 13. St. GROPPA, A. BELÎI, Gh. CIOBANU, B. LEONTE, L. VOVC, E. VÂLCU – Evaluation of methoxiflurane (Penthrox) efficacity for acute traumatic pain relief: a pilot study.Anestezjiologia i Ratownictwo. Ed. Akademia Medycyny, Polonia, 2010, nr. 4, p. 99-110.
 14. J. BERTON, N. SARGENTINI, J. NGUYEN, A. BELÎI, L. BEYDON – Anaconda Reflection Filter: Bench and Patient Evaluation of Safety and Volatile Anesthesic Concentration. Anaesthesia and Analgesia, Ed. LWW.Baltimore, SUA, 2007, nr. 104, p. 130-134;
 15. A. BELÎI– Response patterns to a noxious stimulus – have they any impact on anaesthesia management?UrazovaaIntenzivnaMedicina. Bratislava, Slovacia, 2008, nr. 1, p. 75-78;