Anesthesiology and critical care medicine nr. 1 “Valeriu Ghereg”

 
 

Publications

Textbooks

 1. A. BELÎI–Managementul durerii perioperatorii. Chişinău, 2012; Editura Imprint Star, 408 p. ISBN 978-9975-4137-8-7; [A.BELÎI-The management of perioperative pain. Chisinau, 2012 ; Publishing Imprint Star, 408 p. ISBN 978-9975-4137-8-7].

Monographies: 

 1. A. BELÎI – Reabilitarea postoperatorie accelerată: modelul aeronautic. Chişinău, 2007, 168 p. [A. BELÎI – Accelerated postoperative reabilitation: aircraft model. Chişinău, 2007, 168 p].

Methodological recommendations

 1. A. BELÎI – Utilizarea antiinflamatoarelor nonsteroide în perioada perioperatorie. Locul şi rolul ketonalului. Chişinău, 2003, 32 p.; [A. BELÎI – The use of nonsteroidal anti-inflammatory  drugs in the perioperative period. The place and role of Ketonal. Chişinău, 2003, 32 p].
 2. T. TAZLAVAN, S. ŞANDRU, R. BALTAGA, S. PLAMADEALA, A. BELÎI, V. CASIAN – Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală. Chişinău, 2011; Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 42 p. ISBN: 978-9975-913-80-5; [T. TAZLAVAN, S. ŞANDRU, R. BALTAGA, S. PLAMADEALA, A. BELÎI, V. CASIAN – Cardiopulmonary and cerebral resuscitation Chişinău, 2011; Editorial-Publishing Center Medicina, 42 p. ISBN: 978-9975-913-80-5].

Other methodical-didactic works:

 1. B. PÎRGARI, S. ŞANDRU (sub redacţia). “Sistemul cardio-vascular şi sîngele”. Fundaţia Europeană pentru Educare în Anestezie. Tipografia Foxtrot. Chişinău, 2007,340 p. ISBN 978-9975-9884-1-4 [B. PÎRGARI, S. ŞANDRU (edited by). “The cardiovascular system and blood ". European Foundation for Education in Anesthesia. Printing House Foxtrot. Chişinău, 2007, 340 p. ISBN 978-9975-9884-1-4].
 2. A. BELÎI (sub redacţia) „Anestezia în obstetrică şi pediatrie. Reacţiile adverse”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Tipografia Centrală. Chişinău, 2009. 72 p. [A. BELÎI (edited by) „Anesthesia in obstetrics and Pediatrics. Adverse reactions". European Committee for Education in Anesthesia. Central Printing House. Chişinău, 2009. 72 p].
 3. A. BELÎI, S. ŞANDRU (sub redacţia) „Particularităţile anesteziei la pacientul cu afecţiuni neurologice. Anestezia loco-regională. Terapia durerii”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Editura Imprint Star. Chişinău, 2010, p. 234. ISBN 978-9975-9905-4-7. [A. BELÎI, S. ŞANDRU (edited by) "Peculiarities of anesthesia in patients with neurological disorders. Loco-regional anesthesia. Pain therapy ". European Committee for Education in Anesthesia. Publishing Imprint Star.Chişinău, 2010, p. 234. ISBN 978-9975-9905-4-7].
 4. S. ŞANDRU, A. BELÎI (sub redacţia)„Anestezia în funcţie de pacient, tipurile de chirurgie şi modalităţile de organizare”. Comitetul European pentru Educare în Anestezie. Editura Imprint Star. Chişinău, 2011, p. 222; ISBN 978-9975-4137-7-0. [S. ŞANDRU, A. BELÎI (edited by) "Anesthesia according to the patient, type of surgery and organizational arrangements." European Committee for Education in Anesthesia. Star Publishing Imprint. Chişinău, 2011, p. 222; ISBN 978-9975-4137-7-0].

Articles in international journals

 1. N. BELÎI, S. ŞANDRU, A. BELÎI – Durerea postoperatorie persistentă: mecanisme, factori de risc, strategii preventive. În: «Recomandări în Anestezie, TerapieIntensivă şi Medicină de Urgenţă», Editori: Dorel Săndesc et al. Editura Mirton, Timişoara, România, 2011, pp. 49-65. ISNB 978-973-52-1104-2; [N. BELÎI, S. ŞANDRU, A. BELÎI – Persistent postoperative pain: mechanisms, risk factors, and prevention strategies. In: „Recommendations in anesthesia, intensive care and emergency medicine”, editors: Daniel Săndesc, Publishing Mirton et al., Timisoara, Romania, 2011, pp. 49-65. ISNB 978-973-52-1104-2].
 2. A. BELÎI, I. CHESOV, N. BELÎI, G. SEVERIN, V. CASIAN, V. SAVAN – Sindromul de realimentare după post prelungit. Revista Română de Nutriţie Clinică, 2011, vol 6., suppl. 1, p. 26-31 ; [A. BELÎI, I. CHESOV, N. BELÎI, G. SEVERIN, V. CASIAN, V. SAVAN – Refeeding syndrome after prolonged fasting. Romanian Journal of Clinical Nutrition, 2011, vol 6., suppl. 1, p. 26-31 ].
 3. S. ŞANDRU, R. BALTAGA, A. BELÎI, S. COBÂLEŢCHI, N. GUZUN, Gh. ROJNOVEANU – Managementul anestezic la pacientul cu traumă hepatică (p. 169-182). În: Recomandări şi protocoale în Anestezie, Terapia Intensivă şi Medicina Urgentă. Timişoara, România, Editura Mirton, 2012, 257 p. ISBN 978-973-52-1269-8. [S. ŞANDRU, R. BALTAGA, A. BELÎI, S. COBÂLEŢCHI, N. GUZUN, Gh. ROJNOVEANU – Anesthetic management in patients with hepatic trauma (p. 169-182). In: Guidelines and Protocols in Anesthesia, Intensive Care and Emergency Medicine. Timisoara, Romania Publishing Mirton, 2012, 257 p. ISBN 978-973-52-1269-8].
 4. S. ŞANDRU, A. BELÎI, R. BALTAGA, S. COBÂLEŢCHI, G. FRUNZA, I. USTUROI – Deteriorarea funcţiei cognitive la vârstnici în cadrul tratamentului chirurgical. Archives of the Balkan  Medical Union. Celsius Publishing House, 2012, vol. 47 (suppl. 4), p. 199-203 ;[ S. ŞANDRU, A. BELÎI, R. BALTAGA, S. COBÂLEŢCHI, G. FRUNZA, I. USTUROI – Deterioration in cognitive function in elderly surgical treatment. Archives of the Balkan  Medical Union. Celsius Publishing House, 2012, vol. 47 (suppl. 4), p. 199-203].
 5. A. BELÎI, S. COBÂLEŢCHI, V. CASIAN, N. BELÎI, Gh. SEVERIN, I. CHESOV, E. BUBULICI – Les aspects pharmaco-economiques dans la gestion de la douleur perioperatoire. Mise au point. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, Ed. Elsevier-Masson. Paris,Franţa, 2012, nr. 31, p. 60-66 (impact factor ISI 0,838);[ A. BELÎI, S. COBÂLEŢCHI, V. CASIAN, N. BELÎI, Gh. SEVERIN, I. CHESOV, E. BUBULICI – Pharmaco-economic aspects in the management of perioperative pain. Mise au point. French annals of Anesthesia, Ed Elsevier-Masson. Paris, France, 2012, nr. 31, p. 60-66].
 6. L. BEYDON, A. BELÎI, PH. MARKOWICZ – Filtration et humidification des gaz inspirés en anesthésie-réanimation. MAPAR, Ed. MAPAR, Paris, Franţa, 2005, p. 635-647;[ L. BEYDON, A. BELÎI, PH. MARKOWICZ – Filtration and humidification of inspired gas in Anesthesiology. MAPAR, Ed. MAPAR, Paris, France, 2005, p. 635-647].
 7. V. KUA, S. PONTONE, A. BELÎI, L. BEYDON –Enquête nationale sur la formation médicale continue des anesthésistes-réanimateurs. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. Ed. Elsevier-Masson, Paris, Franţa, 2006; nr. 25, p. 144-151;[ V. KUA, S. PONTONE, A. BELÎI, L. BEYDON – National Survey of continuing medical education for anesthesiologists . Annals of French Anesthesia. Ed. Elsevier-Masson, Paris, France, 2006; nr. 25, p. 144-151].
 8. A. BELÎI, J. POTTECHER, J. HUNTZINGER – Aportul modelării farmacocinetice la optimizarea protocoalelor de analgezie postoperatorie prinperfuzare intravenoasă continuă de opioide.Jurnalul Român de Anestezie Terapie Intensivă. Ed. Clusium, Cluj Napoca, România, 2006, vol 13, nr. 1, p. 27-31; [A. BELÎI, J. POTTECHER, J. HUNTZINGER – Contribution of pharmacokinetic modeling to optimize postoperative analgesia protocols through continuous intravenous infusion of opioids.Romanian Journal of Anaesthesiology Intensive Care. Ed. Clusium, Cluj Napoca, România, 2006, vol 13, nr. 1, p. 27-31].
 9. A. BELÎI, J. POTTECHER, J. HUNTZINGER, L. BEYDON – Implementation of a weaning algorithm in postoperative cardiac ICU: simple enough to be implemented in a ventilator software. Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. Ed. Elsevier-Masson, Paris, Franţa, 2007, nr. 26, p. 305-310;
 10. A. BELÎI, N. SARATEAN – Evaluarea farmacocinetică a componentului analgezic al anesteziei generale intravenoase: este oare bolusul intermitent o metodă adecvată de administrare a opioizilor?JurnalulRomân de Anestezie-TerapieIntensivă. Ed. Clusium, Cluj-Napoca, România, 2007, vol. 14, nr. 1, p. 18-21; [A. BELÎI, N. SARATEAN – Evaluation of pharmacokinetics of the analgesic component of General intravenous anesthesia: is it the intermittent bolus an appropriate method for the administration of opioids? Romanian Journal of anaesthesia-Intensive Care. Ed. Clusium, Cluj-Napoca, România, 2007, vol. 14, nr. 1, p. 18-21].
 11. J. POTTECHER, A. BELÎI, J. HUNTZINGER, L. CHAUSSERET, C. SOLTNER, L. BEYDON –Différence artérioveineuse du contenu en O2, saturation veineuse mêlé en O2 ou index cardiaque en postopératoire de chirurgie cardiaque: sont-ils équivalents? Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, Ed. Elsevier-Masson. Paris, Franţa, 2008, nr. 27, p. 957-961; [J. POTTECHER, A. BELÎI, J. HUNTZINGER, L. CHAUSSERET, C. SOLTNER, L. BEYDON –Arteriovenous difference in O2 content, mixed venous O2 saturation and cardiac index in postoperative cardiac surgery: are they equivalent? Annals of French Anesthesia, Ed. Elsevier-Masson. Paris, France, 2008, nr. 27, p. 957-961]
 12. A. BELÎI, N. BELÎI – Drug interactions in anesthesia practice: a basic review for residents.Anestezjiologiai Ratownictwo. Ed. Akademia Medycyny, Polonia, 2010, nr. 3, p. 173-183;
 13. St. GROPPA, A. BELÎI, Gh. CIOBANU, B. LEONTE, L. VOVC, E. VÂLCU – Evaluation of methoxiflurane (Penthrox) efficacity for acute traumatic pain relief: a pilot study.Anestezjiologia i Ratownictwo. Ed. Akademia Medycyny, Poland, 2010, nr. 4, p. 99-110.
 14. J. BERTON, N. SARGENTINI, J. NGUYEN, A. BELÎI, L. BEYDON – Anaconda Reflection Filter: Bench and Patient Evaluation of Safety and Volatile Anesthesic Concentration. Anaesthesia and Analgesia, Ed. LWW. Baltimore, SUA, 2007, nr. 104, p. 130-134;
 15. A. BELÎI– Response patterns to a noxious stimulus – have they any impact on anaesthesia management? Urazova Intenzivna Medicina. Bratislava, Slovacia, 2008, nr. 1, p. 75-78;